Press » Posts tagged "Chuyển đổi số"

Chuyển đổi số gắn liền với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

Cách mạng công nghiệp đang dần mở ra một thời đại mới trong sự tăng trưởng và phát triển các quốc gia trên thế giới và trong đó có cả […]

19/10/2023

Chuyển đổi số doanh nghiệp SMEs – Cơ hội và thách thức

Hội thảo “Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa – Cơ hội và thách thức” đã được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 22/6, với sự tham gia […]

19/07/2023

Triển lãm giải pháp chuyển đổi số toàn diện từ trong nước đến quốc tế tại Hawa Expo 2023

Từ ngày 22/02 đến ngày 25/02/2023, Triển lãm Đồ gỗ xuất khẩu tại Hồ Chí Minh duy nhất do Hawa tổ chức sẽ được diễn ra Trung tâm Triển lãm […]

22/02/2023

Xu hướng và chiến lược chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp năm 2023

Tại Việt Nam, áp lực thúc đẩy chuyển đổi số đang ngày càng gia tăng, thậm chí còn được xem như là yếu tố mang tính sống còn đối với […]

10/01/2023