Hướng dẫn SEO Website giúp tăng thứ hạng từ khóa

SEO là gì ?

SEO viết tắt của từ Search Engine Optimization hay còn được gọi là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Mục đích của việc SEO Website sẽ giúp người bán dễ dàng đưa những nội dung bài viết, sản phẩm, dịch vụ dễ tìm kiếm trên trang Google hơn như hình bên dưới:

Đối với website của GoSELL người bán có thể SEO cho nội dung của các trang:

1/ SEO trang sản phẩm

2/ SEO trang dịch vụ

3/ SEO trang bộ sưu tập sản phẩm

4/ SEO trang bộ sưu tập dịch vụ

5/ SEO trang bài viết

6/ SEO trang website thương mại điện tử

Điều kiện để thực hiện SEO Website với nền tảng GoSELL

  • Người bán phải kích hoạt thành công gói dịch vụ GoWEB
  • Người bán tạo nội dung trang cần SEO hoàn tất

1/ Cách SEO trang sản phẩm

Bước 1: Chọn sản phẩm cần SEO trong phần Quản Lý Sản Phẩm

Bước 2: Click vào sản phẩm để vào trang sản phẩm chi tiết

Cách SEO trang sản phẩm

Bước 3: Kéo xuống cuối trang sản phẩm đến phần Thiết Lập Từ Khóa SEO

Cách SEO trang sản phẩm

Cách SEO trang sản phẩm

Bước 4: Nhập tiêu đề SEO

Tiêu đề SEO nhập được tối đa 200 ký tự, người bán nên nhập từ 50 đến 60 ký tự cho tiêu đề SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 5: Nhập mô tả SEO

Mô tả SEO nhập được tối đa 325 ký tự, người bán nên nhập từ 290 đến 325 ký tự cho mô tả SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 6: Nhập từ khóa SEO

Người bán có thể tùy chỉnh nhập số lượng từ khóa theo ý mình, giữa hai từ khóa cách nhau bằng dấu chấm phẩy, có thể có ghi có dấu, không có dấu, viết thường, viết HOA đều được.

Ví dụ: Từ khóa 1, từ khóa 2, …

Bước 7: Nhập đường dẫn SEO

Đường dẫn SEO là từ khóa nằm đằng sau tên miền website để Google có thể nhận diện và bắt được từ khóa của trang.

Bước 8: Sau khi hoàn tất, người bán kéo lại lên đầu click vào Lưu để hoàn tất SEO Trang Sản Phẩm.

2/ Cách SEO trang dịch vụ

Bước 1: Chọn dịch vụ cần SEO trong phần Quản Lý Dịch Vụ

Bước 2: Click vào dịch vụ để vào trang dịch vụ chi tiết

Cách SEO trang dịch vụ

Bước 3: Kéo xuống cuối trang dịch vụ đến phần Thiết Lập Từ Khóa SEO

Cách SEO trang dịch vụ

SEO TRANG DỊCH VỤ

Cách SEO trang dịch vụ

Bước 4: Nhập tiêu đề SEO

Tiêu đề SEO nhập được tối đa 200 ký tự, người bán nên nhập từ 50 đến 60 ký tự cho tiêu đề SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 5: Nhập mô tả SEO

Mô tả SEO nhập được tối đa 325 ký tự, người bán nên nhập từ 290 đến 325 ký tự cho mô tả SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 6: Nhập từ khóa SEO

Người bán có thể tùy chỉnh nhập số lượng từ khóa theo ý mình, giữa hai từ khóa cách nhau bằng dấu chấm phẩy, có thể có ghi có dấu, không có dấu, viết thường, viết HOA đều được.

Ví dụ: Từ khóa 1, từ khóa 2, …

Bước 7: Nhập đường dẫn SEO

Đường dẫn SEO là từ khóa nằm đằng sau tên miền website để Google có thể nhận diện và bắt được từ khóa của trang

Bước 8: Sau khi hoàn tất, người bán kéo lại lên đầu click vào Lưu để hoàn tất SEO Trang Dịch Vụ.

Cách SEO trang dịch vụ

3/ Cách SEO trang bộ sưu tập sản phẩm

Bước 1: Chọn bộ sưu tập sản phẩm cần SEO trong phần Quản Lý Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Bước 2: Click vào bộ sưu tập sản phẩm để vào trang bộ sưu tập sản phẩm chi tiết

Cách SEO trang bộ sưu tập sản phẩm

Bước 3: Kéo xuống cuối trang bộ sưu tập sản phẩm đến phần Thiết Lập Từ Khóa SEO

Cách SEO trang bộ sưu tập sản phẩm

SEO TRANG BỘ SƯU TẬP SẢN PHẨM

Cách SEO trang bộ sưu tập sản phẩm

Bước 4: Nhập tiêu đề SEO

Tiêu đề SEO nhập được tối đa 200 ký tự, người bán nên nhập từ 50 đến 60 ký tự cho tiêu đề SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 5: Nhập mô tả SEO

Mô tả SEO nhập được tối đa 325 ký tự, người bán nên nhập từ 290 đến 325 ký tự cho mô tả SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 6: Nhập từ khóa SEO

Người bán có thể tùy chỉnh nhập số lượng từ khóa theo ý mình, giữa hai từ khóa cách nhau bằng dấu chấm phẩy, có thể có ghi có dấu, không có dấu, viết thường, viết HOA đều được.

Ví dụ: Từ khóa 1, từ khóa 2, …

Bước 7: Nhập đường dẫn SEO

Đường dẫn SEO là từ khóa nằm đằng sau tên miền website để Google có thể nhận diện và bắt được từ khóa của trang

Bước 8: Sau khi hoàn tất, người bán kéo lại lên đầu click vào Lưu để hoàn tất SEO Trang Bộ Sưu Tập Sản Phẩm.

4/ Cách SEO trang bộ sưu tập dịch vụ

Bước 1: Chọn dịch vụ cần SEO trong phần Quản Lý Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Bước 2: Click vào bộ sưu tập dịch vụ để vào trang bộ sưu tập dịch vụ chi tiết

Cách SEO trang bộ sưu tập sản phẩm

Bước 3: Kéo xuống cuối trang bộ sưu tập dịch vụ đến phần Thiết Lập Từ Khóa SEO

Cách SEO trang bộ sưu tập sản phẩm

SEO TRANG BỘ SƯU TẬP DỊCH VỤ

Bước 4: Nhập tiêu đề SEO

Tiêu đề SEO nhập được tối đa 200 ký tự, người bán nên nhập từ 50 đến 60 ký tự cho tiêu đề SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 5: Nhập mô tả SEO

Mô tả SEO nhập được tối đa 325 ký tự, người bán nên nhập từ 290 đến 325 ký tự cho mô tả SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 6: Nhập từ khóa SEO

Người bán có thể tùy chỉnh nhập số lượng từ khóa theo ý mình, giữa hai từ khóa cách nhau bằng dấu chấm phẩy, có thể có ghi có dấu, không có dấu, viết thường, viết HOA đều được.

Ví dụ: Từ khóa 1, từ khóa 2, …

Bước 7: Nhập đường dẫn SEO

Đường dẫn SEO là từ khóa nằm đằng sau tên miền website để Google có thể nhận diện và bắt được từ khóa của trang

Bước 8: Sau khi hoàn tất, người bán kéo lại lên đầu click vào Lưu để hoàn tất SEO Trang Bộ Sưu Tập Dịch Vụ.

5/ Cách SEO trang bài viết

Bước 1: Chọn bài viết cần SEO trong phần Trang

Cách SEO trang bài viết

Bước 2: Click vào icon chỉnh sửa bài viết để vào trang bài viết chi tiết

Bước 3: Kéo xuống cuối trang bài viết đến phần Thiết Lập Từ Khóa SEO

Cách SEO trang bài viết

SEO TRANG BÀI VIẾT

Bước 4: Nhập tiêu đề SEO

Tiêu đề SEO nhập được tối đa 200 ký tự, người bán nên nhập từ 50 đến 60 ký tự cho tiêu đề SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 5: Nhập mô tả SEO

Mô tả SEO nhập được tối đa 325 ký tự, người bán nên nhập từ 290 đến 325 ký tự cho mô tả SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 6: Nhập từ khóa SEO

Người bán có thể tùy chỉnh nhập số lượng từ khóa theo ý mình, giữa hai từ khóa cách nhau bằng dấu chấm phẩy, có thể có ghi có dấu, không có dấu, viết thường, viết HOA đều được.

Ví dụ: Từ khóa 1, từ khóa 2, …

Bước 7: Nhập đường dẫn SEO

Đường dẫn SEO là từ khóa nằm đằng sau tên miền website để Google có thể nhận diện và bắt được từ khóa của trang

Bước 8: Sau khi hoàn tất, người bán kéo lại lên đầu click vào Lưu để hoàn tất SEO Trang Bài Viết.

6/ Cách SEO website thương mại điện tử

Bước 1: Click Cài Đặt, Chọn Thông Tin Cửa Hàng

Cách SEO website thương mại điện tử

Bước 2: Kéo đến phần SEO cuối trang Thông Tin Cửa Hàng

Cách SEO website thương mại điện tử

SEO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VỚI NỀN TẢNG GoSELL

Cách SEO website thương mại điện tử

Bước 3: Nhập tiêu đề SEO

Tiêu đề SEO nhập được tối đa 200 ký tự, người bán nên nhập từ 50 đến 60 ký tự cho tiêu đề SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 4: Nhập mô tả SEO

Mô tả SEO nhập được tối đa 325 ký tự, người bán nên nhập từ 290 đến 325 ký tự cho mô tả SEO được tối ưu hóa một cách tốt nhất

Bước 5: Nhập từ khóa SEO

Người bán có thể tùy chỉnh nhập số lượng từ khóa theo ý mình, giữa hai từ khóa cách nhau bằng dấu chấm phẩy, có thể có ghi có dấu, không có dấu, viết thường, viết HOA đều được.

Ví dụ: Từ khóa 1, từ khóa 2, …

Bước 6: Nhập đường dẫn SEO

Đường dẫn SEO là từ khóa nằm đằng sau tên miền website để Google có thể nhận diện và bắt được từ khóa của trang

Bước 7: Sau khi hoàn tất, người bán kéo lại lên đầu click vào Lưu để hoàn tất SEO Website TMĐT.

Tham Khảo: Quản Lý Landing Page