Quản Lý Chi Nhánh

MỤC LỤC BÀI VIẾT

  1. Hướng Dẫn Kích Hoạt Chi Nhánh Bán Hàng

  2. Hướng Dẫn Vô Hiệu Hóa Chi Nhánh Bán Hàng

1. Hướng Dẫn Kích Hoạt Chi Nhánh Bán Hàng

Chi nhánh bán hàng được xem là một trong những hình thức giúp cho cửa hàng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, gia tăng doanh số bán hàng và tăng độ nhận diện thương hiệu.

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Chi Nhánh

Bước 3: Chọn Chi Nhánh bạn cần kích hoạt, click vào Nút Kích Hoạt ở phần trạng thái để kích hoạt chi nhánh

Bước 4: Click vào nút OK để xác nhận thông báo

Bước 5: Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy Nút ở chi nhánh đã kích hoạt sẽ chuyển sang trạng thái Màu Xanh và hệ thống thông báo đã Cập Nhật Thành Công thay đổi của bạn

2. Hướng Dẫn Vô Hiệu Hóa Chi Nhánh Bán Hàng

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Chi Nhánh

Bước 3: Chọn Chi Nhánh mà bạn muốn vô hiệu hóa, click vào Nút Vô Hiệu Hóa ở phần trạng thái

Bước 4: Click vào nút OK để xác nhận thông báo

Bước 5: Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy Nút ở chi nhánh bị vô hiệu hóa sẽ chuyển sang trạng thái Màu Xám và hệ thống thông báo đã Cập Nhật Thành Công thay đổi của bạn