Phân Quyền Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Để tất cả các chi nhánh của cửa hàng hoạt động hiệu quả thì việc phân quyền chi nhánh cho nhân viên ở mỗi chi nhánh là điều không thể thiếu. Khi đó, chủ cửa hàng có thể nắm bắt, theo dõi được hoạt động của mỗi chi nhánh và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị GoSELL

Bước 2: Vào mục cài đặt, click chọn Quản lý nhân viên

Phân Quyền Quản Lý Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Bước 3: Chọn Thêm nhân viên

Phân Quyền Quản Lý Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Bước 4: Nhập các thông tin cần thiết

  • Tên (không bắt buộc): Tên của nhân viên quản lý chi nhánh đó
  • Email: Email của nhân viên quản lý chi nhánh
  • Phân quyền: Tick vào phân quyền mà bạn muốn cấp cho nhân viên
  • Chi nhánh: Tick vào chi nhánh bạn muốn nhân viên đó quản lý
Phân Quyền Quản Lý Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Bước 5: Click vào Hoàn tất để lưu thông tin vừa mới tạo

Phân Quyền Quản Lý Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Sau khi thực hiện phân quyền chi nhánh cho nhân viên, chủ cửa hàng có thể nắm bắt được hoạt động của mỗi nhân viên tại chi nhánh đó.

Như vậy GoSELL đã cung cấp đến bạn cách phân quyền quản lý chi nhánh.

Tham Khảo:

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị (Mobile App)