Blog » Posts tagged "Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu"

Các hình thức thanh toán an toàn khi mua bán hàng quốc tế

Thời đại công nghệ số ngày càng hội nhập và phát triển dẫn đến nhu cầu mua bán và trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia ngày càng tăng […]

30 Tháng Tám, 2023

Xuất khẩu hàng hóa dịch vụ và những vấn đề cần nắm rõ

Trong bối cảnh Việt Nam chủ trương đẩy mạnh các hoạt động ngoại thương nhằm phát triển tối đa tiềm lực kinh tế, tăng nguồn thu ngoại tệ và thể […]

19 Tháng Mười, 2021