Blog » Posts tagged "Tờ khái xuất khẩu"

GoEXPORT hướng dẫn lập tờ khai xuất khẩu hàng hóa chi tiết

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu là bước bắt buộc trong quy trình làm thủ tục hải quan. Cùng theo dõi cách đăng ký tờ khai xuất khẩu chi tiết […]

20 Tháng Sáu, 2022